De flesta hushåll har idag någon form av paracetamol hemma, oavsett vilket namn just den man har går under – Alvedon, Reliv, Panodil, Paracetamol Orifarm, Citodon och så vidare.

Vi följer rekommendationerna från myndigheterna vad det gäller covid-19 och den rådande situationen.

Trots detta är det väldigt få av de som använder medlet regelbundet som vet hur farligt det faktiskt kan vara. 2012 behandlas uppemot tvåtusen svenskar på sjukhus för paracetamolförgiftning, och det senaste decenniet har antalet frågor om paracetamolförgiftning till Giftinformationscentralen ökat med 158%.

paracetamol_tabletter_orifarm

Paracetamolförgiftning – en oväntad fara

Man ska aldrig dra slutsatser förhastat, men i det här fallet känns boven ganska tydlig – paracetamol ses ofta inte som en ”riktig” medicin, det är otroligt vanligt hemma hos folk, och det käkas ofta utan vidare eftertanke, utan någon längre diskussion om huruvida det faktiskt behövs.

Är det den simplistiska huvudvärksreklamen som är tjuven i dramat?

Eller är det helt enkelt den bakomliggande kulturen, där vi alla är skyldiga till att ha bedragit varandra in i en naiv tro att paracetamoltabletterna bara är skuldfria små leksaker?

Vad är paracetamol? Alvedon och Panodil.

Men för att börja på rätt ställe – vad är paracetamol och vad är paracetamolförgiftning?

För fördjupad information denna sajt: http://www.paracetamol.se/

Paracetamol är en kemisk substans som fungerar som febernedsättande och smärtstillande och som säljs receptfritt i form av olika läkemedel som Alvedon och Panodil. Dessa olika typer (som i praktiken har precis samma funktion på kroppen, att sänka feber och minska smärtan) bidrar tillsammans till den allra största medicinbranschen i Sverige. Det är någonting som finns i de flesta medicinskåp, och det är någonting som enorma mängder av befolkningen använder sig av på en mer eller mindre regelbunden basis.

alvedon_125_mg

Det har funnits olika varianter av medicin där denna aktiva substans eller någon variant därav varit inblandat, ända sedan de första kom framåt slutet på 1800-talet. I USA kom den första marknadsförda medicinen med denna aktiva substans på 1950-talet, då Triagesic såldes – en blandning av paracetamol, aspirin, och koffein. Paracetamol allena började strax därefter säljas som ett alternativ till aspirin då det sågs vara säkrare för barn och människor med magsår.

Nu har originalpatenten på detta läkemedel gått ut sedan länge, och som resultat har det kommit många olika varianter med olika namn, vilket hjälpt priset att sjunka avsevärt och göra paracetamol till något som finns i de flesta hem.

Men är det verkligen så bra?

Paracetamolförgiftning

Inget gott som inte för något ont med sig.

Medan den allra största majoriteten av paracetamolanvändningar sker helt ofarligt finns det faktiskt en del nackdelar – och effekterna av dem har på senare tid ökat avsevärt till en oroväckande nivå. Paracetamolförgiftning är ett verkligt hot. I USA har det lett till att bli den allra vanligaste orsaken bakom leversvikt, och det faktum att effekterna till en början knappt märks kan förgiftningen väldigt lätt krypa upp på en utan att den ens märks innan det är för sent. Det blir då väldigt svårt att dra ett samband mellan paracetamolen och problemen som uppstår, vilket gör att många helt enkelt antar att de är orelaterade.

Ett vanligt missförstånd är att det krävs väldigt mycket paracetamol för att det ska börja få negativa effekter på kroppen – detta stämmer helt enkelt inte.

Hos en fullt frisk vuxen patient börjar effekterna märkas redan vid 15-20 gram, och hos den som tillhör en av flera vanligt förekommande riskgrupper kan det börja märkas redan vid 10 gram.

4_st_panodil_tabletter

Det här gäller bland annat för den som konsumerar mycket alkohol. Den rekommenderade dygnsdosen som finns på en vanlig förpackning paracetamol har på senare år börjat ifrågasättas av allt fler läkare och forskare, eftersom den sätts ovanligt högt och inte ger ett speciellt stort fönster för oavsiktlig överdosering. Som resultat räcker det med att en patient tar en smula över det rekommenderade intaget för att helt oavsiktligt överdosera. Där finns även problemet med de som tar medicinen regelbundet, vilket då kan bidra till en överdos som långsamt bygger upp och resulterar i exempelvis leversvikt.

Symptomen

En av de saker som är unika för paracetamolförgiftningen är hur smygande symptomen kommer.

Det första dygnet och speciellt de första timmarna kan patienten börja känna av speciellt en del buksmärtor och diarré, men mycket värre än så blir det inte – det är därför svårt att veta om det här beror på just paracetamolförgiftning, eller om det är någonting helt annat som matförgiftning eller för den delen vinterkräksjuka. Till och med den som är väl påläst på vad paracetamol gör med kroppen kan lätt missta det för något annat, och det är omöjligt att få en ordentlig diagnos utan att åka till sjukhuset för en undersökning.

Framåt slutet på det första dygnet (efter 18-24 timmar) minskar symptomen något, vilket försvårar en diagnos ytterligare, för att sedan återkomma betydligt värre, med kräkningar och koagulationsstörningar.

Och det är först här som de flesta inser att det är dags att uppsöka ett sjukhus. Alternativt kontaktar vårdguiden, eller kontaktar Giftinformationscentralen.

Boven i dramat, ej receptbelagt som Citodon

citodon_100_tabletter
Citodon är ett läkemedel med paracetamol som är receptbelagt och därför mindre vanligt när det gäller fall av paracetamolförgiftning.

Det faktum att paracetamol är så vanligt i dagens kultur bidrar i väldigt hög grad till att göra det svårare att märka av och rapportera paracetamolförgiftning precis när den sker.

Det bidrar också på samma sätt både till att allt fler tvingas lida av det, och att de tvingas lida längre.

Många tar inte de medicinska effekterna på allvar just för att medicinen är så vanligt förekommande, vilket gör att man inte ser den som ett riktigt läkemedel.

Precis det som gör att paracetamol har en positiv effekt på kroppen som smärtstillande och febernedsättande gör också att det fungerar negativt vid en överdos.

Alldeles för många gör misstaget att ta paracetamol regelbundet eller i väldigt hög utsträckning, vilket är möjligt eftersom det är så billigt, receptbelagt och tabufritt – trots detta kan effekterna bli extrema, och en konsekvent användning även under de rekommenderade volymerna per dygn kan resultera i en överdos.

Observera dock att det även finns läkemedel med denna aktiva substans som är receptbelagda, där ibland Citodon (receptbelagt).

Så håll koll på alla läkemedel du tar till dig, använd dem inte om du inte måste, och håll ett öga på symptomen!

Har du kommentarer kring detta med paracetamol, Alvedon, Panodil och Citodon, kontakta oss här, eller läs mer om hos här.